Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

20 stycznia 2019 - II niedziela zwykła C

16 stycznia 2019Odsłon: 929Temat: 302 z 397
20 stycznia 2019 - II niedziela zwykła C

We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

O: Gdy się Chrystus rodzi (- | 619)

K: Mój Pan jest Dobrym Pasterzem (757 | 4362)

U: Szczęśliwa kolebko (- | 80)

Wy: O gwiazdo Betlejemska (- | 693)

Psalm:
Michał / Ania