Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 czerwca 2015 - XII niedziela zwykła B

17 czerwca 2015Odsłon: 1749Temat: 109 z 397
21 czerwca 2015 - XII niedziela zwykła B

We: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665)

O: Nie bój się, wypłyń na głębię (705 | 1814)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Chwalę Ciebie Panie (487 | 4489)

Wy: Ratuj Panie (736 | 75)

Psalm: Monika W.