Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 czerwca 2020 - XII niedziela zwykła A

17 czerwca 2020Odsłon: 368Temat: 367 z 397
21 czerwca 2020 - XII niedziela zwykła A

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Pan jest mocą swojego ludu (193 | 3665)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Jezus, Najwyższe Imię (40 | 4479)

Wy: Nadzieja Jezus (- | 4528)

Psalm:
()