Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 grudnia 2019 - soboty, roraty

19 listopada 2019Odsłon: 590Temat: 347 z 398
21 grudnia 2019 - soboty, roraty

We: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Oto Panna Pocznie (- | -)

U: Magnificat (Bębenek) (- | 79)

Wy: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Psalm:
()