Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 lutego 2016 - II niedziela Wielkiego Postu C

17 lutego 2016Odsłon: 1593Temat: 153 z 397
21 lutego 2016 - II niedziela Wielkiego Postu C

We: Wierzymy w Ciebie Chryste (815 | 3044)

O: Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | 3396)

K: Zbudź się o śpiący (407 | 4516)

U: Duszo Chrystusowa (- | 87)

Wy: Ty światłość dnia (307 | 4564)

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)

Psalm:
Ula

To Król nasz pełen chwał