Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 lutego 2021 - I niedziela Wielkiego Postu B

17 lutego 2021Odsłon: 119Temat: 395 z 405
21 lutego 2021 - I niedziela Wielkiego Postu B

We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233)

O: Nie samym chlebem żyje człowiek (706 | 4435)

K: Witaj pokarmie (353 | 4368)

U: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

Wy: Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (148 | 4409)

Psalm:
()