Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 maja 2017 - VI niedziela wielkanocna A

18 maja 2017Odsłon: 1164Temat: 233 z 398
21 maja 2017 - VI niedziela wielkanocna A

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Niech nas ogarnie (Łaska Pana) (35 | 2433)

K: Alleluja (lit.) Każdy kto pije tę wodę (795 | 77)

U: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901)

Wy: Ave Maria (Gdy klęczę przed Tobą) (52 | 2434)

Psalm:
Ania