Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

21 sierpnia 2016 - XXI niedziela zwykła C

20 sierpnia 2016Odsłon: 1392Temat: 184 z 398
21 sierpnia 2016 - XXI niedziela zwykła C

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K1: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

K2: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego (691 | 4365)

Psalm:
Ania