Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

22 czerwca 2014 - XII niedziela zwykła A

22 czerwca 2014Odsłon: 1636Temat: 52 z 397
22 czerwca 2014 - XII niedziela zwykła A

We: Jeden jest tylko Pan (21)

O: Exaudi Deus (702) (e-moll)

K: Skosztujcie i zobaczcie (215)

U: Pan jest mocą swojego ludu (193)

Wy: Boże, Twa łaska nad nami jest (179)

Psalm: