Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

22 grudnia 2019 - IV niedziela adwentu A

19 listopada 2019Odsłon: 414Temat: 348 z 373
22 grudnia 2019 - IV niedziela adwentu A

We: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - same zwrotki :)

U: Magnificat (Bębenek) (- | 79)

Wy: Oto Panna Pocznie (- | -)

Psalm:
Julka / Ania