Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

22 maja 2016 - Uroczystość Najświętszej Trójcy C

19 maja 2016Odsłon: 1453Temat: 170 z 397
22 maja 2016 - Uroczystość Najświętszej Trójcy C

We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K1: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

K2: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: Uwielbiam Cię Trójco (749 | 4432)

Wy: Alleluja, Jezusowi chwała, cześć (190 | 4498)

Psalm: Ania