Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

23 grudnia 2018 - IV niedziela adwentu C

27 listopada 2018Odsłon: 1060Temat: 296 z 397
23 grudnia 2018 - IV niedziela adwentu C

We: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

O: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - same zwrotki

U: Magnificat (Bębenek) (- | 79)

Wy: Spuśćcie nam na ziemskie niwy (443 | 4459)

Psalm:
Julka / Ania