Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

23 października 2016 - XXX niedziela zwykła C

13 października 2016Odsłon: 1413Temat: 194 z 398
23 października 2016 - XXX niedziela zwykła C

We: O Panie, szukasz dzieci Twych (385 | 4410)

O: Albowiem tak Bóg umiłował świat (428 | 4471)

K: Dzięki, Ci, Panie za Ciało Twe i Krew (341 | 100)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Idźmy i głośmy ( | 101)

Psalm:
Ania