Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

23 września 2018 - XXV niedziela zwykła B - rocznica konsekracji kościoła w SI

20 września 2018Odsłon: 931Temat: 279 z 398
23 września 2018 - XXV niedziela zwykła B - rocznica ...

We: Boże obdarz kościół Twój (762 | 49)

O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464)

K: W kruszynie chleba (544 | 4374)

U: Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę (708 | 4503)

Wy: O Panie, szukasz dzieci Twych (385 | 4410)

Psalm:
Michał