Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 grudnia 2018 - wigilia

19 grudnia 2018Odsłon: 1010Temat: 298 z 403
24 grudnia 2018 - wigilia

We: Wśród nocnej ciszy (- | 551) - chór

O: W żłobie leży (- | 529)

K: Pójdźmy wszyscy do stajenki (- | 723)

K: Gdy się Chrystus rodzi (- | 619) - chór

U: Anioł pasterzom mówił (- |576) - chór

Wy: Bóg się rodzi (- | 584)

Psalm:
chór

Dod1: Z nieba wysokiego (- | 556)

Dod2: Przystąpmy do szopy (- | 503)

Dod3: Jezu, śliczny kwiecie, zjawiony na świecie ( - | 54) - chór

Dod4: Tryumfy Króla niebieskiego (- | 512) - chór