Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 grudnia 2019 - wigilia, roraty

19 listopada 2019Odsłon: 564Temat: 349 z 398
24 grudnia 2019 - wigilia, roraty

We: Tobie wznawiamy (313 | 4458)

O: Błogosławiona jesteś, Maryjo (- | 1183)

K: Chrystus Pan karmi nas (107 | 4488) - same zwrotki :)

U: Uwielbia dusza moja Pana mego moc (633 | 4515)

Wy: Archanioł Boży Gabriel (80 | 4561)

Psalm:
Ania