Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 kwietnia 2016 - V niedziela wielkanocna C

20 kwietnia 2016Odsłon: 1571Temat: 164 z 397
24 kwietnia 2016 - V niedziela wielkanocna C

We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961)

K: To jest Baranka Ciało (- | 4366)

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: Nadzieja Jezus (- | 4528)

Psalm:
Monika G.