Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 lipca 2016 - XVII niedziela zwykła C

14 lipca 2016Odsłon: 1467Temat: 181 z 397
24 lipca 2016 - XVII niedziela zwykła C

We: Jesteśmy ludem Króla chwał / We are the people of the Lord (3381)

O: Chcę wywyższać Imię Twe / Lord, I lift your name on high (4426)

K1: Ja wierzę, że to Jezus / I believe in Jesus (99)

K2: Dziś jest czas by oddać Bogu chwałę / Don't you know it's the time to praise the Lord (4503)

U: Jezus Chrystus to panów Pan / Jesus Christ is the Lord of all (4417)

Wy1: Hymn ŚDM (96)

Wy2: Otwórz me oczy, o Panie / Open the eyes of my heart, Lord (4466)

Wy3: Dziesięć tysięcy powodów / 10000 reasons (4517)

Psalm:
Ula