Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 marca 2016 - Wielki Czwartek

11 marca 2016Odsłon: 1692Temat: 158 z 397
24 marca 2016 - Wielki Czwartek

Procesja wejścia:

Ludu kapłański (Gałuszka NT1) (3489)

Obrzędy wstępne:

Kyrie eleison (de Sanctis) (Bebenek) (4041)

Chwała na wysokości Bogu

Liturgia Słowa:

Psalm responsoryjny (4822)

Chwała Tobie, Królu wieków (Bębenek)

Obrzęd Mandatum:

Miłujcie się wzajemnie (Rogala) (4961)

Modlitwa powszechna:

Taize

Przygotowanie darów:

Ubi caritas Taize (2977)

Modlitwa eucharystyczna:

Sanctus (de Sanctis) (Bębenek) (4042)

Amen potrójne (NT2)

Komunia święta:

Agnus Dei (de Sanctis) (Bębenek) (4043)

Pan wieczernik przygotował (4452) lub O mój Jezu - p.Organista (4428)

Zbliżam się w pokorze (Bębenek) (4394)

Witaj, Pokarmie (Bębenek) (4368)

Chlebie najcichszy - schola dziecięca (4475)

O salutaris Hostia (P.Bębenek) (4422)

Uwielbienie po Komunii:

Psalm 116 (Czym się Panu odpłacę) (Bębenek) (4963)

Okadzenie Najświętszego Sakramentu: w ciszy

Procesja do kaplicy przechowania:

Sław, języku, tajemnicę (2837)