Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 marca 2017 - adoracja krzyża - 21.00

15 marca 2017Odsłon: 1240Temat: 220 z 398
24 marca 2017 - adoracja krzyża - 21.00

1. Adoramus Te, Christe (268 | 4364)

2. Adoramus Te, Domine (164 | 57)

3. Amen, amen Bóg miłością jest

4. Baranku, daj mi zmartwychwstanie

5. Bądź mi litościw (274 | 4232)

6. Converte nos (- | 4523)

7. Crucem Tuam (210 | -)

8. Exaudi Deus (702 | 2435)

9. Hymn o krzyżu

10. In Manus Tuas, Pater

11. Jestem kochany z moim grzechem

12. Jezu Chryste, Panie miły (278 | -)

13. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (458 | 3396)

14. Jezu, ufam Tobie (301 | 3398)

15. Krzyżu Chrystusa (271 | 4274)

16. Krzyżu Święty nade wszystko (279 | - )

17. Krzyżu, mój krzyżu

18. Lament serdeczny

19. Naucz mnie miłości krzyża

20. O, Christe, Domine Jesu

21. Przybądź Płomieniu (725 | 2150)

22. Przytul mnie do swoich ran

23. Świętość Krzyża rozpamiętuj

24. Tak mnie skrusz (771 | 1584)

25. Twój Krzyż

26. Ty dasz mi pokój serca (637  | 4434)

27. Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

28. Tyś, który gorzko na krzyżu umierał

29. Witaj, Krzyżu święty, witaj, chlubo ziemi

30. Zbawienie przyszło przez Krzyż (291 | 4227)

31. Żadna pieśń (642 | 4367)