Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 marca 2019 - III niedziela Wielkiego Postu C

19 marca 2019Odsłon: 877Temat: 310 z 397
24 marca 2019 - III niedziela Wielkiego Postu C

We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233)

O: Converte nos (- | 4523)

K: To jest Baranka Ciało (- | 4366)

U: Duszo Chrystusowa (- | 87)

Wy: Pozdrawiam Cię, Matko Syna Bożego (691 | 4365)

Psalm:
Julka / Justyna

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)