Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

24 stycznia 2021 - III niedziela zwykła B

20 stycznia 2021Odsłon: 185Temat: 392 z 405
24 stycznia 2021 - III niedziela zwykła B

We: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454)

O: Szukajcie wpierw (7)

K: Pan mój pasterzem moim jest (245 | -)

U: Benedictus - Kantyk Zachariasza

Wy: Z nieba wysokiego (- | 556)

Psalm:
()