Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

25 marca 2016 - Wielki Piątek

11 marca 2016Odsłon: 1718Temat: 159 z 397
25 marca 2016 - Wielki Piątek

Liturgia Słowa:

Psalm responsoryjny (4823)

Chwała Tobie, Królu wieków(Bębenek lub Gałuszka)

Pasja wg św. Jana

Procesja z Krzyżem:

Odpowiedzi Pójdźmy z pokłonem

Adoracja Krzyża:

Krzyżu Chrystusa (p.Organista) (4274)

Ludu mój ludu (+ Hagios o Theos (chorał); +Sanctus Deus (chorał); +Święty Boże (trad. NT1) ) (4281)

Krzyżu święty (Gałuszka, NT1) (4276)

Crucem tuam - schola dziecięca (4241)

Tak bowiem Bóg (P.Pałka) (1581)

Adoramus Te Christe (Kantyk o męce Pańskiej) (NT1) (4364)

Ogrodzie oliwny (4297)

Tak mnie skrusz (1584) oraz Jestem kochany (4482) - schola dziecięca

Witaj Głowo (4965)

Jezu Tyś cały (88)

Converte nos (NT1) (4523)

Stała Matka boleściwa (62)

Płaczcie anieli (4303)

In manus Tuas (2430)

Dobranoc Głowo Święta (opr.:M.Pospieszalski) (4245)

Komunia święta:

Jezu Chryste, Panie miły (p.Organista) (4257)

Sławcie usta Ciało Pana (I.Pfeiffer) (2838)

Zawitaj Ukrzyżowany (64)

Uwielbienie: w ciszy

Procesja do Grobu Pańskiego:

Odszedł Pasterz od nas - unisono (4296) /lub Nasz Pasterz odszedł 4gł (89)