Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

25 września 2016 - XXVI niedziela zwykła C - rocznica konsekracji kościoła w SI

15 września 2016Odsłon: 1353Temat: 190 z 398
25 września 2016 - XXVI niedziela zwykła C - rocznica ...

We: Boże w dobroci nigdy nieprzebrany (276 | 3181)

O: Exaudi Deus (702 | 2435)

K: Pan wieczernik przygotował (32 | 4452)

U: Mój Pan żyje (201 | 4429)

Wy: 10 000 powodów (- | 4517)

Psalm:
Julka

Czym się Panu odpłacę (Psalm 116)