Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

26 czerwca 2016 - XIII niedziela zwykła C

15 czerwca 2016Odsłon: 1445Temat: 178 z 397
26 czerwca 2016 - XIII niedziela zwykła C

We: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie (778 | 2449)

O: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp (480 | 98)

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814 | 2451)

Wy: Twe drogi są najlepsze (719 | 4413)

Psalm:
Ula