Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

26 lipca 2015 - XVII niedziela zwykła B

24 lipca 2015Odsłon: 1648Temat: 114 z 397
26 lipca 2015 - XVII niedziela zwykła B

We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436)

O: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

K: Jeden chleb (188 | 4383)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814 | 2451)

Wy: On jest dobrym pasterzem (663 | 4433)

Psalm: Ania