Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

26 lutego 2017 - VIII niedziela zwykła A

23 lutego 2017Odsłon: 1269Temat: 217 z 397
26 lutego 2017 - VIII niedziela zwykła A

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Tylko w Bogu znajdzie pokój dusza moja (415 | 4431)

K1: Kto spożywa moje Ciało (755 | 4524)

K2: Będę śpiewał na cześć Pana (440 | 4526)

U: Będę Cię sławił, o Panie (825 |1901)

Wy: Zbytnie troski (735 | 4519)

Psalm:
Kornelia