Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

26 maja 2019 - VI niedziela Wielkanocna C

27 maja 2019Odsłon: 813Temat: 322 z 397
26 maja 2019 - VI niedziela Wielkanocna C

We: Boże, zmiłuj się nad nami (504/4506)

O: Wspaniały Dawco miłości (41/4443)

K: W kruszynie chleba (544/4374)

U: Uwielbić mego Pana chcę (9/2989)

Wy1: Maryjo, Matko mojego wezwania (-/4487)

Wy2: Matko, która nasz znasz (491/1322)