26 marca 2016 - Wielka Sobota

11 marca 2016Odsłon: 2002Temat: 160 z 403
26 marca 2016 - Wielka Sobota

Po Orędziu wielkanocnym:

Amen - potrójne z mszału unisono (Czy 4gł z NT2?)

Liturgia Słowa:

Psalm o stworzeniu (I czytanie) (NT1) (68)

Psalm po II czytaniu (4825)

Kantyk Mojżesza (po III czytaniu) (NT1) (69)

Psalm po IV czytaniu (70)

Psalm po V czytaniu (4828)

Psalm po VI czytaniu - Będę śpiewał na cześć Pana (71)

Psalm po VII czytaniu - Dusza moja Boga pragnie (72)

Chwała na wysokości Bogu - p.Organista

Alleluja gregoriańskie (celebrans + odpowiedzi uniosono)

Alleluja de Hyacynthi (P.Bębenek)

Liturgia chrztu:

Litania do Wszystkich Świętych (65)

Gloria Patri et Filio (Taize, NT1 str.300) (90)

Pokropienie wiernych:

Com przyrzekł Bogu (schola dziecięca + zespół) (3293)

Modlitwa powszechna:

Taize

Przygotowanie darów:

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś (WMU) (4480)

Modlitwa eucharystyczna:

Sanctus (H.Kowalski) (4042)

Amen (NT2)

Agnus Dei (H.Kowalski) (4043)

Komunia święta:

Zwycięzca śmierci - p.Organista (+my w oprac. H.Kow?) (4120)

Chrystus zmartwychwstan jest (P.Bębenek) (4158)

Uwielbienie po Komunii:

Oto są baranki młode (J.Gałuszka OP) (1865)

Rozesłanie:

Psalm 148 (2412)

Świętowanie Zmartwychwstania:

Regnavit (4110)

Surrexit (4970)

To Król nasz pełen chwały (93)

Tobie chór aniołów śpiewa - schola dziecięca (4416)

Resurrexit (92)

Czcijmy Jezusa - schola dziecięca (4159)

Śpiewajmy Alleluja Barankowi (94)

To miejsce dał nam nasz Król (91)

Schola In Te confido

Data druku: Środa,  21 kwietnia 2021 r.  03:42:55