Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

27 listopada 2016 - I niedziela adwentu A

25 listopada 2016Odsłon: 1354Temat: 200 z 397
27 listopada 2016 - I niedziela adwentu A

We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450)

O: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (311 | 4447)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Przyjdź Jezu, przyjdź (807 | 4511)

Psalm:
Ania