Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

27 maja 2018 - Uroczystość Najświętszej Trójcy B

16 maja 2018Odsłon: 1049Temat: 273 z 397
27 maja 2018 - Uroczystość Najświętszej Trójcy B

We: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Uwielbiam Cię Trójco (749 | 4432)

Wy: Alleluja, Jezusowi chwała, cześć (190 | 4498)

Psalm:
Julka