Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

27 października 2019 - XXX niedziela zwykła C

21 października 2019Odsłon: 635Temat: 337 z 397
27 października 2019 - XXX niedziela zwykła C

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Czym się Panu odpłacę (Psalm 116) (352| 4963)

K: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: Wielbić Pana chcę (157 | 4441)

Wy: Nadzieja Jezus (- | 4528)

Psalm:
Kornelia / Kasia