Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

27 września 2020 - XXVI niedziela zwykła A

24 września 2020Odsłon: 409Temat: 373 z 414
27 września 2020 - XXVI niedziela zwykła A

We: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

O: Ofiaruję Tobie Panie mój (27 | 4464)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Uwielbiać mego Pana chcę (9 | 2989)

Wy: Twe drogi są najlepsze (719 | 4413)

Psalm:
()