Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 kwietnia 2019 - II Niedziela Wielkanocna C - Święto Miłosiedzia Bożego

25 kwietnia 2019Odsłon: 851Temat: 318 z 397
28 kwietnia 2019 - II Niedziela Wielkanocna C - Święto ...

We: Zwycięzca śmierci (295 | 4120)

O: O Jezu, Boże utajony (726 | 4377)

K: Oto są baranki młode (434 | 1865)

U: In Te confido (- | -)

i Jezu, ufam Tobie (301 | 3398)

Wy: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś (638 | 4480)

Psalm:
Kasia / Kornelia