Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 lutego 2016 - III niedziela Wielkiego Postu C

17 lutego 2016Odsłon: 1675Temat: 154 z 398
28 lutego 2016 - III niedziela Wielkiego Postu C

We: Bliskie jest Królestwo Boże (103 | 4233)

O: Converte nos (- | 4523)

K: To jest Baranka Ciało (- | 4366)

U: Tylko w Twoim miłosierdziu (649 | 4477)

Wy: O Boże mój (144 | 4470)

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)

Psalm:
Justyna