Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 października 2018 - XXX niedziela zwykła B

23 października 2018Odsłon: 997Temat: 285 z 397
28 października 2018 - XXX niedziela zwykła B

We: Cała ziemio wołaj (302 | 4421)

O: Przyjmij Panie nasze dary, które tutaj przynosimy (356 | 4387)

K: O Panie Ty nam dajesz (118 | 4444)

U: Otwórz me oczy (679 | 4466)

Wy: Ty jesteś Bogiem mym (49 | 2943)

Psalm:
Julka / Justyna