Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 sierpnia 2016 - XXII niedziela zwykła C

25 sierpnia 2016Odsłon: 1410Temat: 185 z 398
28 sierpnia 2016 - XXII niedziela zwykła C

We: Boże, zmiłuj się nad nami (504 | 4506)

O: Panie, nie jestem godzien Twej miłości (38 | 4406)

K1: W kruszynie chleba (544 | 4374)

K2: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: Panie mój przychodzę dziś (331 | 4500)

Wy: Ave Maria (Gdy klęczę przed Tobą) (52 | 2434)

Psalm:
Krzyś

Alleluja Krzysia