Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 stycznia 2018 - IV niedziela zwykła B

08 stycznia 2018Odsłon: 1108Temat: 257 z 397
28 stycznia 2018 - IV niedziela zwykła B

We: Boże, zmiłuj się nad nami (504 | 4506)

O: Do szopy, hej pasterze (- | 605)

K: Przybądźcie tu (- | 3772)

U: W Tobie jest światło (639 | 4469)

Wy: Ty światłość dnia (307 | 4564)

Wy: Jezusa narodzonego (- | 120)

Psalm:
Michał / Ania