Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

28 września 2014 - XXVI niedziela zwykła A

28 września 2014Odsłon: 1746Temat: 64 z 398
28 września 2014 - XXVI niedziela zwykła A

W: Jeden jest tylko Pan (21)

O: W Tobie jest światło (639)

K: Lud Twój Panie lud pielgrzymi (74)

U: Otwórz me oczy (679)

W: Twe drogi są najlepsze (719)

Psalm:
Ula