Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

29 listopada 2015 - I niedziela adwentu C

26 listopada 2015Odsłon: 1589Temat: 133 z 397
29 listopada 2015 - I niedziela adwentu C

We: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (311 | 4447)

O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Pan blisko jest (176 | 4455)

Wy: Przyjdź Jezu, przyjdź (807 | 4511)

Psalm:
Ania W.