Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

29 marca 2015 - niedziela Palmowa

14 lutego 2015Odsłon: 1968Temat: 97 z 397
29 marca 2015 - niedziela Palmowa

We: Wjeżdża Król nasz (- | 4216)

Procesja: Hosanna na niebiosach (158 | 3331)

O: Ogrodzie oliwny (286 | 4297)

K: Sławcie usta (813 | 2838)

U: !nowe! Upadnij na kolana (670|2983)

Wy: Modlitwa arcykapłańska (Nadeszła Ojcze godzina moja) (259 | 2452)

Kyrie (4041)
Sanctus (4042)
Agnus Dei (4043)


Psalm: Ania W.

Do nauczenia