Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

29 stycznia 2017 - IV niedziela zwykła A

27 stycznia 2017Odsłon: 1250Temat: 214 z 398
29 stycznia 2017 - IV niedziela zwykła A

We: Głoś Imię Pana ( -| 4415)

O: Boże, mój Boże, szukam Ciebie (779 | 2446)

K: Dzięki, Ci, Panie za Ciało Twe i Krew (341 | 100)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814 | 2451)

Wy: Jezusa narodzonego (- | 651)

Psalm:
Piotrek