Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

29 września 2013

29 października 2013Odsłon: 1748Temat: 6 z 403
29 września 2013

We: Boże w dobroci (276)

lub

We: Pokładam w Panu ufność mą (39)

O: Panie, nie jestem godzien Twej miłości (38)

K: Przybądźcie tu

U: Chwalić chcę mego Pana, uwielbiać Go będę (662)

Wy:Jezus daje nam zbawienie (587)

Do nauczenia: Wywyższamy CięPsalm: Ola

Części stałe:

Panie... - 5

Święty... - 9

Baranku... - 7