29 września 2019 - XXVI niedziela zwykła C

24 września 2019Odsłon: 459Temat: 332 z 369
29 września 2019 - XXVI niedziela zwykła C

We: Pokładam w Panu ufność mą (39 | 4418)

O: Miłujcie się wzajemnie (741 | 4961)

K: Zbliżam się w pokorze (87 | 4394)

U: Jezus, Najwyższe Imię (40 | 4479)

Wy: Chwalcie Pana narody (688 | 4408)

Wy: O Boże mój (144 | 4470)

Psalm:
()

Schola In Te confido

Data druku: Czwartek,  13 sierpnia 2020 r.  08:28:08