Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

3 grudnia 2017 - I niedziela adwentu B

26 listopada 2017Odsłon: 1301Temat: 247 z 397
3 grudnia 2017 - I niedziela adwentu B

We: Jeruzalem, to miasto na które czekamy (369 | 4450)

O: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy (311 | 4447)

K: Ciebie całą duszą pragnę (102 | 4403)

U: Pan blisko jest (176 | 4455)

Wy: Przyjdź Jezu, przyjdź (807 | 4511)

Psalm:
Michał