Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

3 listopada 2019 - XXXI niedziela zwykła C

26 października 2019Odsłon: 579Temat: 338 z 397
3 listopada 2019 - XXXI niedziela zwykła C

We: Jeden jest tylko Pan (21 | 4436)

O: Tak bowiem Bóg umiłował świat (700 | 1581)

K: Czym się Panu odpłacę (Psalm 116) (352| 4963)

U: Niechaj Cię Panie, wielbią (345 | 4407)

Wy: Chwalcie Pana narody (688 | 4408)

Psalm:
()