Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

3 marca 2019 - VIII niedziela zwykła C

28 lutego 2019Odsłon: 851Temat: 307 z 398
3 marca 2019 - VIII niedziela zwykła C

We: Kto się w opiekę odda Panu swemu (766 | 4505)

O: Niech się radują niebiosa i ziemia (619 | 4454)

K: Witaj pokarmie (353 | 4368)

U: Uwielbiam Imię Twoje (325 | 4491)

Wy: Ty światłość dnia (307 | 4564)

Psalm:
Julka / Kornelia