Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

30 czerwca 2019 - XIII niedziela zwykła C

26 czerwca 2019Odsłon: 897Temat: 329 z 397
30 czerwca 2019 - XIII niedziela zwykła C

We: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie (778 | 2449)

O: Przyjmij Panie dzisiaj nasze dary (401 | 4405)

K: Tyś w wieczerniku (436 | 4381)

U: Wywyższamy Cię, błogosławimy Cię (814 | 2451)

Wy: Twe drogi są najlepsze (719 | 4413)

Psalm:
()