Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

30 listopada 2014 - I niedziela Adwentu B

30 listopada 2014Odsłon: 1815Temat: 75 z 398
30 listopada 2014 - I niedziela Adwentu B


We: Niebiosa, rosę (767 | 19)

O: Veni Domine Jesu (183 | 4448)

K: Czekam na Ciebie, dobry Boże (13 | 4478)

U: Święty jest nasz Pan wszechmogący (591 | 50)

Wy: Wody Jordanu (308 | 4522)

Psalm: Kasia Ś.