Schola In Te confido w Starej Iwicznej
przy parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Starej Iwicznej
Schola In Te confido w Starej Iwicznej

30 sierpnia 2015 - XXII niedziela zwykła B

18 sierpnia 2015Odsłon: 1575Temat: 120 z 397
30 sierpnia 2015 - XXII niedziela zwykła B

We: Boże, zmiłuj się nad nami (504 | 4506)

O: Jakże pójdziemy za Tobą Chrystusie (148 | 4409)

K: O salutaris Hostia (O zbawcza Hostio) (300 | 4422)

U: Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn (230 | 74)

Wy: Nadzieja Jezus (- | 4528)

Psalm: Julka

na jutro: Tylko w Bogu znajdzie (415 | 4431)